Học nghiệp vụ quản lý trường mầm non tại Hồ Chí Minh

Học nghiệp vụ quản lý trường mầm non tại Hồ Chí Minh

Đào tạo nghiệp vụ quản lý trường mầm non (Khai giảng hàng tháng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Hồ Chí Minh) Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BGDĐT quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi...
read more