CÁC NGHỀ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG

CÁC NGHỀ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG

Trường CĐ nghề Văn Lang Hà Nội không những là trường đào tạo đa ngành, đa nghề mà còn xây dựng một hệ thống với đầy đủ các hệ đào tạo bao gồm: Sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao...
read more