Học xoa bóp bấm huyệt tại Hồ Chí Minh

Học xoa bóp bấm huyệt tại Hồ Chí Minh

Căn cứ theo thông tư số 11/2001/TTBYT ngày 06/06/2001 của Bộ trưởng Bộ Y Tế hướng dẫn điều hành nghề kỹ thuật viên xoa bóp bấm huyệt massage – chăm sóc da. Nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết của các đơn vị,...
read more