Học xoa bóp bấm huyệt tại Hồ Chí Minh

Học xoa bóp bấm huyệt tại Hồ Chí Minh

KHÓA HỌC XOA BÓP BẤM HUYỆT – VẬT LÝ TRỊ LIỆU (CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ/ BỘ Y TẾ) Căn cứ theo thông tư số 11/2001/TTBYT ngày 06/06/2001 của Bộ trưởng Bộ Y Tế hướng dẫn điều hành nghề kỹ thuật...
read more