Khai giảng lớp học nghiệp vụ lễ tân, lưu trú và quản lý nhà hàng khách sạn

Khai giảng lớp học nghiệp vụ lễ tân, lưu trú và quản lý nhà hàng khách sạn

Học nghiệp vụ lễ tân, lưu trú và quản lý nhà hàng khách sạn 1. Nghiệp vụ quản lý nhà hàng khách sạn Khóa học nghiệp vụ quản lý nhà hàng khách sạn tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh...
read more
Cấp chứng chỉ quản trị nhà hàng khách sạn

Cấp chứng chỉ quản trị nhà hàng khách sạn

Đào tạo chứng chỉ quản trị nhà hàng khách sạn (Khai giảng hàng tháng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh) Quản trị nhà hàng khách sạn đang trở thành một nghề “hot” trong xã hội hiện đại, khi các...
read more
Học quản lý nhà hàng khách sạn

Học quản lý nhà hàng khách sạn

Học nghiệp vụ quản lý nhà hàng khách sạn Chứng chỉ của trường Cao đẳng nghề Văn Lang Hà Nội Khóa học quản lý nhà hàng khách sạn nhằm đáp ứng nhu cầu cho những người muốn làm việc trong khách...
read more