Học pha chế chuyên nghiệp

Học pha chế chuyên nghiệp

Khóa học pha chế chuyên nghiệp (Khai giảng hàng tháng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Hồ Chí Minh) Thời gian đào tạo khóa học pha chế bartender Học viên có thể lựa chọn các buổi sau đây: Ca...
read more