Lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục

Lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục

Thông báo tuyển sinh Lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BGDĐT quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồidưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của trường Đại học...
read more
Tuyển sinh khóa học nghiệp vụ quản lý giáo dục

Tuyển sinh khóa học nghiệp vụ quản lý giáo dục

Tuyển sinh khóa học nghiệp vụ quản lý giáo dục (Khai giảng hàng tháng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Tp Hò Chí Minh) Cấp chứng chỉ: Nghiệp vụ Quản lý giáo dục – Theo quy định Bộ Giáo Dục &...
read more
Học nghiệp vụ quản lý trường mầm non tại Hồ Chí Minh

Học nghiệp vụ quản lý trường mầm non tại Hồ Chí Minh

Đào tạo nghiệp vụ quản lý trường mầm non (Khai giảng hàng tháng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Hồ Chí Minh) Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BGDĐT quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi...
read more