Nghiệp vụ sư phạm dạy trung cấp nghề, cao đẳng nghề.

Nghiệp vụ sư phạm dạy trung cấp nghề, cao đẳng nghề.

THÔNG BÁO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ DẠY TRÌNH ĐỘ TC-CĐ NGHỀ (Theo Thông tư số 19/20011/TT-BLĐTBXH ngày 21/72011 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội  quy định chương trình khung sư phạm dạy nghề) I. MỤC TIÊU...
read more