Nghiệp vụ quản lý giáo dục

Nghiệp vụ quản lý giáo dục

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC I. Đối tượng tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục: – Cán bộ quản lý cấp trường như Ban giám hiệu, tổ trưởng bộ môn các trường mầm non, phổ thông...
read more
Hiệu trưởng trường mầm non

Hiệu trưởng trường mầm non

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON  1. Mục tiêu khóa học – Có khả năng lãnh đạo và quản lý toàn diện các hoạt động trong trường mầm non. Có khả năng điều hành và hiểu biết...
read more
Lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục

Lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC 1. Đối tượng – Cán bộ quản lý cấp trường như Ban giám hiệu, tổ trưởng bộ môn các trường mầm non, phổ thông (Tiểu học, THCS, THPT) – Cán bộ quản...
read more