No Image

Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN 1.   Đối trượng và chương trình bồi dưỡng a. Đội tượng: Giảng viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học công lập/Giáo viên các cấp hiện đang...
read more