Học xoa bóp bấm huyệt tại Hồ Chí Minh

Học xoa bóp bấm huyệt tại Hồ Chí Minh

Khai giảng các khóa học xoa bóp bấm huyệt tại Hồ Chí Minh: Tâm lý học và quản lý, Giải phẫu sinh lý, Vệ sinh và chăm sóc sức khỏe, Lý luận cơ bản về YHCT, dạy Xoa bóp bấm huyệt và vận động,  Một số bệnh thường gặp....
read more