Nghiệp vụ quản lý thiết bị trường học học tại Hồ Chí Minh.

Nghiệp vụ quản lý thiết bị trường học học tại Hồ Chí Minh.

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LÀM CÔNG TÁC THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Nhằm nâng cao nghiệp vụ làm công tác thiết bị trường học. Trường CĐ Văn Lang Hà Nội thông báo mở lớp  cấp Chứng chỉ Thiết bị Trường học....
read more