Nghiệp vụ quản lý thiết bị trường học học tại Hồ Chí Minh.

Nghiệp vụ quản lý thiết bị trường học học tại Hồ Chí Minh.

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LÀM CÔNG TÁC THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC 1.      Đối tượng tham dự: –  Giáo viên, cán bộ, nhân viên đang giảng dạy và làm công tác quản lý, sử dụng thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo...
read more