Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch

Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch

NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Được phép của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch -Tổng cục Du lịch Trường Cao đẳng Nghề Văn Lang Hà Nội tuyển sinh các khoá đào tạo hướng dẫn viên du lịch theo chương...
read more