Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch

Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch

NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO: Hướng dẫn viên Quốc tế: Học viên là những người có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên không phải là chuyên ngành hướng dẫn du lịch  Hướng dẫn viên...
read more