Học nghiệp vụ văn thư – chứng chỉ văn thư

Học nghiệp vụ văn thư – chứng chỉ văn thư

Thông báo chiêu sinh Bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư lưu trữ   —–o0o—– Theo thông tư 14/2014/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành Văn thư...
read more
Học nghiệp vụ văn thư lưu trữ tại Hồ Chí Minh

Học nghiệp vụ văn thư lưu trữ tại Hồ Chí Minh

Khóa học nghiệp vụ văn thư lưu trữ tại Hồ Chí Minh (Khai giảng hàng tháng tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh) 1. Đối tượng – Là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm văn thư,...
read more