Đào tạo nghiệp vụ ngành thông tin thư viện

Đào tạo nghiệp vụ ngành thông tin thư viện

Học nghiệp vụ thông tin thư viện (Chứng chỉ theo khung của Bộ Giáo Dục – có giá trị toàn quốc)           Trường Cao Đẳng Văn Lang thông báo tuyển sinh khóa học Bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin thư viện: ...
read more