Học nghiệp vụ thiết bị trường học

Học nghiệp vụ thiết bị trường học

Học nghiệp vụ thiết bị tai Hồ Chí Minh 1. Đối tượng – Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên – Đào tạo nghiệp vụ thiết bị cho cán bộ nhân viên đang làm công tác thiết bị tại các cơ...
read more