Khóa học nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Khóa học nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Khóa học nghiệp vụ hướng dẫn du lịch – cấp chứng chỉ đào tạo – điều kiện xin thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch nội địa – quốc tế Ngày nay du lịch là một nhu cầu không...
read more
Khóa học bán điều hành tour du lịch

Khóa học bán điều hành tour du lịch

Khóa học bán điều hành tour du lịch (Khai giảng hàng tháng tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh) MỤC ĐÍCH – Giúp học viên có được những kiến thức  thực tiễn về hoạt động kinh doanh trong...
read more