Học nghiệp vụ văn thư – chứng chỉ văn thư

Học nghiệp vụ văn thư – chứng chỉ văn thư

Thông báo chiêu sinh Bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư lưu trữ   —–o0o—– Theo thông tư 14/2014/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành Văn thư...
read more
Học nghiệp vụ thiết bị trường học

Học nghiệp vụ thiết bị trường học

Học nghiệp vụ thiết bị tai Hồ Chí Minh 1. Đối tượng – Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên – Đào tạo nghiệp vụ thiết bị cho cán bộ nhân viên đang làm công tác thiết bị tại các cơ...
read more
Khóa học nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Khóa học nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Khóa học nghiệp vụ hướng dẫn du lịch – cấp chứng chỉ đào tạo – điều kiện xin thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch nội địa – quốc tế Ngày nay du lịch là một nhu cầu không...
read more
Khóa học bán điều hành tour du lịch

Khóa học bán điều hành tour du lịch

Khóa học bán điều hành tour du lịch (Khai giảng hàng tháng tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh) MỤC ĐÍCH – Giúp học viên có được những kiến thức  thực tiễn về hoạt động kinh doanh trong...
read more
Học nghiệp vụ văn thư lưu trữ tại Hồ Chí Minh

Học nghiệp vụ văn thư lưu trữ tại Hồ Chí Minh

Khóa học nghiệp vụ văn thư lưu trữ tại Hồ Chí Minh (Khai giảng hàng tháng tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh) 1. Đối tượng – Là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm văn thư,...
read more
Đào tạo nghiệp vụ ngành thông tin thư viện

Đào tạo nghiệp vụ ngành thông tin thư viện

Học nghiệp vụ thông tin thư viện (Chứng chỉ theo khung của Bộ Giáo Dục – có giá trị toàn quốc)           Trường Cao Đẳng Văn Lang thông báo tuyển sinh khóa học Bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin thư v...
read more