Đào tạo nghiệp vụ bảo mẫu

Đào tạo nghiệp vụ bảo mẫu

Đào tạo nghiệp vụ bảo mẫu cấp chứng chỉ tổng cục nghề (Khai giảng hàng tháng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh) 1. Đối tượng Là người chuẩn bị hoặc đang trực tiếp làm việc tại trường mầm...
read more
Học nghiệp vụ bảo mẫu

Học nghiệp vụ bảo mẫu

Học nghiệp vụ bảo mẫu tại Hồ Chí Minh  (Khai giảng hàng tháng tại Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh) Đối tượng – Là người tốt nghiệp từ THCS trở lên, có đủ sức khỏe để học. –...
read more