Khai giảng lớp hiệu trưởng trường mầm non

Khai giảng lớp hiệu trưởng trường mầm non

Khai giảng lớp hiệu trưởng trường mầm non (Cấp chứng chỉ theo Phôi Bộ Giáo Dục Đào Tạo) 1. Mục tiêu khóa học – Có khả năng lãnh đạo và quản lý toàn diện các hoạt động trong trường mầm...
read more
Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn Du học

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn Du học

Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học 1. Đối tượng bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học – Người Việt Nam hoặc người nước ngoài thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du...
read more
Đào tạo nghiệp vụ bảo mẫu

Đào tạo nghiệp vụ bảo mẫu

Đào tạo nghiệp vụ bảo mẫu cấp chứng chỉ tổng cục nghề (Khai giảng hàng tháng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh) 1. Đối tượng Là người chuẩn bị hoặc đang trực tiếp làm việc tại trường mầm...
read more
Huấn luyện giảng viên an toàn vệ sinh lao động

Huấn luyện giảng viên an toàn vệ sinh lao động

THÔNG BÁO MỞ LỚP HUẤN LUYỆN GIẢNG VIÊN AN TOÀN Căn cứ theo Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 07 năm 2017 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an...
read more
Học nghiệp vụ bảo mẫu

Học nghiệp vụ bảo mẫu

Học nghiệp vụ bảo mẫu tại Hồ Chí Minh  (Khai giảng hàng tháng tại Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh) Đối tượng – Là người tốt nghiệp từ THCS trở lên, có đủ sức khỏe để học. –...
read more