LỊCH HỌC NVSP DẠY NGHỀ: SƠ CẤP – TRUNG CẤP – CAO ĐẲNG K4.2019 (Khai giảng 10.11 học chủ nhật)

Hồ sơ đăng ký học:

  • 2 bản sao chứng minh nhân dân có công chứng
  • 2 bản sao bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên hoặc chứng chỉ  hành nghề có công chứng
  • 4 hình 3×4