LỊCH HỌC LỚP NVSP GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC KHÓA 04.2019 ( Khai giảng 15/07 học tối 2,4,6)

Hồ sơ đăng ký học: (Hoàn tất hồ sơ trong quá trình học)
– 2 bản sao CMND có công chứng,
– 2 bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên có công chứng,
– 1 ảnh 3×4,
– 1 Phiếu đăng ký học (có dán ảnh đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan hoặc địa phương) Tải về