LỊCH HỌC LỚP NVSP GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC KHÓA 03.2019 (khai giảng 16/06 học thứ 7, chủ nhật)

Học viên hoàn tất hồ sơ trong quá trình học – Hồ sơ đăng ký học gồm:
– 2 bản sao CMND có công chứng,
– 2 bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên có công chứng,
– 1 ảnh 3×4,
– 1 Phiếu đăng ký học (có dán ảnh đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan hoặc địa phương)Tải về