Đào tạo kế toán thực hành

Đào tạo kế toán thực hành

Thực hành kế toán tổng hợp trên sổ Tham gia lớp: ”Thực hành kế toán tổng hợp trên sổ” giúp các học viên hiểu rõ hơn về  trình thực hiện kế toán thuế từ khâu hạch toán, lập báo cáo...
read more