Thông báo nhận chứng chỉ Quản lý thiết bị trường học Khóa 01.2019

Thông báo nhận chứng chỉ Quản lý thiết bị trường học Khóa 01.2019

Hiện nay chứng chỉ nghiệp vụ Quản lý thiết bị trường học khóa 1.2019 đã có. Anh/Chị đến nhận chứng chỉ tại văn phòng Lầu 1, địa chỉ Số 12, Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP. HCM – Công ty CP Giáo...
read more
Thông báo nhận chứng chỉ NVSP giáo viên TCCN khóa 5, khóa 6.2018

Thông báo nhận chứng chỉ NVSP giáo viên TCCN khóa 5, khóa 6.2018

Hiện nay chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN khóa 5,khóa 6.2018 đã có. Anh/Chị đến nhận chứng chỉ tại văn phòng Lầu 1, địa chỉ Số 12, Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP. HCM –...
read more
Thông báo nhận chứng chỉ NVSP giảng viên cao đẳng đại học khóa 06.2018

Thông báo nhận chứng chỉ NVSP giảng viên cao đẳng đại học khóa 06.2018

Hiện nay chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên đại học cao đẳng khóa 06.2018 đã có.  Anh/Chị đến nhận chứng chỉ tại văn phòng Lầu 1, địa chỉ Số 12, Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP....
read more
Câu hỏi ôn tập lớp NVSP giáo viên TCCN K1.2019

Câu hỏi ôn tập lớp NVSP giáo viên TCCN K1.2019

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN KỸ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Câu 1: Phương pháp dạy học nhóm là gì? Ưu, nhược điểm và các bước tiến hành PPDH nhóm. Biện pháp nâng cao hiệu quả PPDH nhóm. Câu...
read more
Lịch thi NVSP giáo viên TCCN khóa 01.2019

Lịch thi NVSP giáo viên TCCN khóa 01.2019

Lịch thi NVSP TCCN K1.2019              
read more
Lịch thi NVSP giảng viên CĐ,ĐH khóa 02.2019

Lịch thi NVSP giảng viên CĐ,ĐH khóa 02.2019

Lich thi lớp giảng viên cao đẳng đại học k2.2019        
read more
Danh sách thi NVSP giảng viên CĐ – ĐH khóa 01.2019

Danh sách thi NVSP giảng viên CĐ – ĐH khóa 01.2019

Danh sách thi lớp sư phạm giảng viên đại học cao đẳng K1.2019  
read more
Lịch thi NVSP giảng viên CĐ,ĐH khóa 01.2019

Lịch thi NVSP giảng viên CĐ,ĐH khóa 01.2019

Lich thi NVSP giảng viên CĐ – ĐH K1.2019              
read more
Đề cương ôn thi lớp quản lý mầm non k13.k14/2018

Đề cương ôn thi lớp quản lý mầm non k13.k14/2018

Đề cương ôn thi lớp quản lý mầm non k13.k14/2018 Chuyên đề 1: ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MẦM NON Câu 1: Trình bày mục đích của việc ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và cho biết...
read more