Danh sách thi NVSP giảng viên đại học cao đẳng K4.2019

Danh sách thi NVSP giảng viên đại học cao đẳng K4.2019

 
read more
Lịch thi NVSP giảng viên đại học cao đẳng K4.2019

Lịch thi NVSP giảng viên đại học cao đẳng K4.2019

     
read more
Câu hỏi ôn lớp NVSP giáo  viên TCCN K2.2019

Câu hỏi ôn lớp NVSP giáo viên TCCN K2.2019

MÔN TỔ  CHỨC VÀ QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH DẠY HỌC Câu 1: Anh (Chị) hãy trình bày một số nội dung trong phát triển chương trình đào tạo và lấy ví dụ minh hoạ cho từng nội dung? Câu 2:...
read more
Lịch thi lớp NVSP giáo viên TCCN K2.2019

Lịch thi lớp NVSP giáo viên TCCN K2.2019

         
read more
Danh sách học viên dự thi nghiệp vụ sư phạm giảng viên CĐ, ĐH K3.2019

Danh sách học viên dự thi nghiệp vụ sư phạm giảng viên CĐ, ĐH K3.2019

 
read more
Lịch thi NVSP giảng viên CĐ,ĐH khóa 3.2019 (Ngày 7,8/9/2019)

Lịch thi NVSP giảng viên CĐ,ĐH khóa 3.2019 (Ngày 7,8/9/2019)

     
read more
THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ nV SƯ  PHẠM GIẢNG VIÊN CĐ – ĐH K2.2019

THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ nV SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN CĐ – ĐH K2.2019

Hiện nay chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên cao đẳng,đại học khóa 02.2019  đã có  Anh/Chị đến nhận chứng chỉ tại văn phòng Lầu 1, địa chỉ Số 12, Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP....
read more
Thông báo nhận chứng chỉ NVSP giáo viên TCCN khóa 1.2019

Thông báo nhận chứng chỉ NVSP giáo viên TCCN khóa 1.2019

Hiện nay đã có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN khóa 1.2019 Anh/Chị đến nhận chứng chỉ tại văn phòng Lầu 1, địa chỉ Số 12, Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP. HCM – ...
read more
Thông báo nhận chứng chỉ NVSP giảng viên đại học cao đẳng khóa 01.2019

Thông báo nhận chứng chỉ NVSP giảng viên đại học cao đẳng khóa 01.2019

Hiện nay chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên đại học cao đẳng khóa 01.2019 (Thi 25,26/05/2019) đã có  Anh/Chị đến nhận chứng chỉ tại văn phòng Lầu 1, địa chỉ Số 12, Trần Thiện Chánh, Phường ...
read more
Thông báo nhận chứng chỉ Quản lý thiết bị trường học Khóa 01.2019

Thông báo nhận chứng chỉ Quản lý thiết bị trường học Khóa 01.2019

read more