Tài liệu môn Tổ chức và quản lý quá trình dạy học – Giảng viên Ts. Trần Văn Hùng

Tài liệu môn Tổ chức và quản lý quá trình dạy học – Giảng viên Ts. Trần Văn Hùng

tai-lieu-phat-trien-chuong-trinh-va-to-chuc-qua-trinh-dao-tao-dai-hoc TL TK mon Phat trien CT và Tổ chức quản lý qúa trình đào tạo            
read more
Tài liệu môn Phương pháp và kỹ năng dạy học – Giảng viên Lê Thị Thương

Tài liệu môn Phương pháp và kỹ năng dạy học – Giảng viên Lê Thị Thương

PP Và KNDH tich cuc  
read more
Tài liệu môn Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng – Giảng viên Lê Thị Thương

Tài liệu môn Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng – Giảng viên Lê Thị Thương

Nghien cưu khoa hoc su pham ung dung  
read more
Tài liệu môn Giáo dục học nghề nghiệp – Giảng viên Ths. Phan Gia Phước

Tài liệu môn Giáo dục học nghề nghiệp – Giảng viên Ths. Phan Gia Phước

GiaoDucHocNgheNghiep  
read more
Tài liệu môn Phương pháp và kỹ năng dạy học – Giảng viên Ts. Mai Hiền Lê

Tài liệu môn Phương pháp và kỹ năng dạy học – Giảng viên Ts. Mai Hiền Lê

Phương pháp và kỹ năng dạy học Gv. Mai Hien Le  
read more
Tài liệu môn Tâm lý học nghề nghiệp – Giao tiếp sư phạm – Giảng viên Ts. Lê Thị Thanh Thủy

Tài liệu môn Tâm lý học nghề nghiệp – Giao tiếp sư phạm – Giảng viên Ts. Lê Thị Thanh Thủy

Tam ly hoc su pham va giao tiep    
read more
Tài liệu môn Giáo dục học nghề nghiệp – Giảng viên Ths. Vũ Kim Ngọc

Tài liệu môn Giáo dục học nghề nghiệp – Giảng viên Ths. Vũ Kim Ngọc

Giáo dục học nghề nghiệp  
read more
Tài liệu môn Ứng dụng CNTT trong dạy học – Giảng viên Ths. Lý Kiều Hưng

Tài liệu môn Ứng dụng CNTT trong dạy học – Giảng viên Ths. Lý Kiều Hưng

Ứng dụng CNTT trong DH    
read more
Tài liệu môn Sử dụng phương tiện và công nghệ trong dạy học  – Giảng viên Ths. Lý Kiều Hưng

Tài liệu môn Sử dụng phương tiện và công nghệ trong dạy học – Giảng viên Ths. Lý Kiều Hưng

CD_Su dung PT va CNTT trong DH  
read more