Tài liệu môn Giáo dục học đại cương – Giảng viên Ts Bùi Hồng Quân

Tài liệu môn Giáo dục học đại cương – Giảng viên Ts Bùi Hồng Quân

Giao duc hoc giao-duc-hoc-dai-cuong    
read more
Tài liệu môn Giáo dục học đại cương – Giảng viên Ts. Nguyễn Thị Minh

Tài liệu môn Giáo dục học đại cương – Giảng viên Ts. Nguyễn Thị Minh

gdh De_co_that_nhieu_hanh_dong_tot_trong_xa_hoi So-tay-giao-duc-gia-dinh-Nhat Suy_nghi_ve_tu_duy,              
read more
Tài liệu môn Tâm lý học dạy học đại học – Gv Lê Thị Thương

Tài liệu môn Tâm lý học dạy học đại học – Gv Lê Thị Thương

Chương 2 Tâm lý dạy học đại học Chuong 3- TLDH ĐẠI HỌC Chương 5 Tâm lý dạy học đại học          
read more
Tài liệu môn Đánh giá trong giáo dục – Giảng viên Ts Trần Văn Hùng

Tài liệu môn Đánh giá trong giáo dục – Giảng viên Ts Trần Văn Hùng

Đánh giá trong GD ĐH KiemTraVaDanhGiaTrongDayHoc 5. Ki thuat viet bao cao tu danh gia 7.CV-527 HD su dung TC DG truong DH 10.CV-462 HD TDG truong DH, CD, TCCN 11.CV 1480_ HD DGN DH CD TCCN      ...
read more
Tài liệu môn Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo – Giảng viên Ts. Lê Thị Thanh Thủy

Tài liệu môn Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo – Giảng viên Ts. Lê Thị Thanh Thủy

Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo – Giảng viên Ts. Lê Thị Thanh Thủy  
read more
Tài liệu môn Sử dụng phương tiện kỹ thuật và công nghệ trong DHĐH – Giảng viên PGS.Ts Tống Xuân Tám

Tài liệu môn Sử dụng phương tiện kỹ thuật và công nghệ trong DHĐH – Giảng viên PGS.Ts Tống Xuân Tám

1. Su dung PTKTCN trong DHDH 2. So do tu duy 3. HDSD Windows Live Movie Maker 2012 4. Huong dan trinh bay CNTT 5. Bang tong hop phan mem 6. HDSD phan mem Ultrasurf 7. Cau hoi-SDPTKTCN trong DHDH...
read more
Tài liệu môn Tâm lý học đại cương – Gv Lê Thị Thương

Tài liệu môn Tâm lý học đại cương – Gv Lê Thị Thương

Tâm lý học đại cương  
read more
Tài liệu môn Giáo dục học thế giới và Việt Nam – Giảng viên Lê Thị Thương

Tài liệu môn Giáo dục học thế giới và Việt Nam – Giảng viên Lê Thị Thương

Phần 1 GDDH TG- VN Phần 2-GDĐH MỸ- XU HƯỚNG GDĐHTG Phần 3 GD DH TG – VN      
read more
Tài liệu môn Phương pháp nghiên cứu khoa học – Giảng viên Ts. Bùi Hồng Quân

Tài liệu môn Phương pháp nghiên cứu khoa học – Giảng viên Ts. Bùi Hồng Quân

Phương pháp Nghiên cứu Khoa học    
read more
Tài liệu Lý luận dạy học đại học – Giảng viên PGS.Ts Tống Xuân Tám

Tài liệu Lý luận dạy học đại học – Giảng viên PGS.Ts Tống Xuân Tám

1. LLDHDH 2. Van dung mot so KT day hoc o DH 3. Phieu du gio 4. Muc tieu giao duc DH 2012 5. Muc tieu hoc tap 6. Cac muc do tu duy cua Bloom 7. Revised Blooms Handout...
read more