Tài liệu môn Giáo dục học nghề nghiệp – Giảng viên Ths. Phan Gia Phước

Tài liệu môn Giáo dục học nghề nghiệp – Giảng viên Ths. Phan Gia Phước

GiaoDucHocNgheNghiep  
read more
Tài liệu môn Đánh giá trong giáo dục – Giảng viên Ts Trần Văn Hùng

Tài liệu môn Đánh giá trong giáo dục – Giảng viên Ts Trần Văn Hùng

Đánh giá trong GD ĐH KiemTraVaDanhGiaTrongDayHoc 5. Ki thuat viet bao cao tu danh gia 7.CV-527 HD su dung TC DG truong DH 10.CV-462 HD TDG truong DH, CD, TCCN 11.CV 1480_ HD DGN DH CD TCCN      ...
read more
Tài liệu môn Phương pháp và kỹ năng dạy học – Giảng viên Ts. Mai Hiền Lê

Tài liệu môn Phương pháp và kỹ năng dạy học – Giảng viên Ts. Mai Hiền Lê

Phương pháp và kỹ năng dạy học Gv. Mai Hien Le  
read more
Tài liệu môn Tâm lý học nghề nghiệp – Giao tiếp sư phạm – Giảng viên Ts. Lê Thị Thanh Thủy

Tài liệu môn Tâm lý học nghề nghiệp – Giao tiếp sư phạm – Giảng viên Ts. Lê Thị Thanh Thủy

Tam ly hoc su pham va giao tiep    
read more
Tài liệu môn Giáo dục học nghề nghiệp – Giảng viên Ths. Vũ Kim Ngọc

Tài liệu môn Giáo dục học nghề nghiệp – Giảng viên Ths. Vũ Kim Ngọc

Giáo dục học nghề nghiệp  
read more
Tài liệu môn Ứng dụng CNTT trong dạy học – Giảng viên Ths. Lý Kiều Hưng

Tài liệu môn Ứng dụng CNTT trong dạy học – Giảng viên Ths. Lý Kiều Hưng

Ứng dụng CNTT trong DH    
read more
Tài liệu môn Sử dụng phương tiện và công nghệ trong dạy học  – Giảng viên Ths. Lý Kiều Hưng

Tài liệu môn Sử dụng phương tiện và công nghệ trong dạy học – Giảng viên Ths. Lý Kiều Hưng

CD_Su dung PT va CNTT trong DH  
read more
Tài liệu môn Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo – Giảng viên Ts. Lê Thị Thanh Thủy

Tài liệu môn Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo – Giảng viên Ts. Lê Thị Thanh Thủy

Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo – Giảng viên Ts. Lê Thị Thanh Thủy  
read more
Tài liệu môn Sử dụng phương tiện kỹ thuật và công nghệ trong DHĐH – Giảng viên PGS.Ts Tống Xuân Tám

Tài liệu môn Sử dụng phương tiện kỹ thuật và công nghệ trong DHĐH – Giảng viên PGS.Ts Tống Xuân Tám

1. Su dung PTKTCN trong DHDH 2. So do tu duy 3. HDSD Windows Live Movie Maker 2012 4. Huong dan trinh bay CNTT 5. Bang tong hop phan mem 6. HDSD phan mem Ultrasurf 7. Cau hoi-SDPTKTCN trong DHDH...
read more
Tài liệu môn Tâm lý học đại cương – Gv Lê Thị Thương

Tài liệu môn Tâm lý học đại cương – Gv Lê Thị Thương

Tâm lý học đại cương  
read more