Thông báo nhận chứng chỉ NVSP giáo viên TCCN khóa 1.2019

Thông báo nhận chứng chỉ NVSP giáo viên TCCN khóa 1.2019

Hiện nay đã có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN khóa 1.2019 Anh/Chị đến nhận chứng chỉ tại văn phòng Lầu 1, địa chỉ Số 12, Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP. HCM – Công ty CP...
read more
LỊCH HỌC LỚP SƯ PHẠM DẠY NGHỀ: SƠ CẤP, TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG K3.2019 (Khai giảng 11.8 học chủ nhật)

LỊCH HỌC LỚP SƯ PHẠM DẠY NGHỀ: SƠ CẤP, TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG K3.2019 (Khai giảng 11.8 học chủ nhật)

Hồ sơ đăng ký học: 2 bản sao chứng minh nhân dân có công chứng 2 bản sao bằng tốt nghiệp từ trung cấp hoặc chứng chỉ nghề hành nghề có công chứng 4 hình 3×4        ...
read more
LỊCH HỌC LỚP NVSP GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC KHÓA 04.2019 ( Khai giảng 15/07 học tối 2,4,6)

LỊCH HỌC LỚP NVSP GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC KHÓA 04.2019 ( Khai giảng 15/07 học tối 2,4,6)

Hồ sơ đăng ký học: (Hoàn tất hồ sơ trong quá trình học) – 2 bản sao CMND có công chứng, – 2 bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên có công chứng, – 1 ảnh 3×4, –...
read more
LỊCH HỌC LỚP NVSP GIÁO VIÊN TCCN KHÓA 2.2019 (khai giảng 14/07 học chủ nhật)

LỊCH HỌC LỚP NVSP GIÁO VIÊN TCCN KHÓA 2.2019 (khai giảng 14/07 học chủ nhật)

Hồ sơ: 2 bản sao chứng minh nhân dân có công chứng 2 bản sao bằng tốt nghiệp từ trung cấp có công chứng hoặc giấy xác nhận đang là sinh viên. 2 hình 3×4.      
read more
Thông báo nhận chứng chỉ NVSP giảng viên đại học cao đẳng khóa 01.2019

Thông báo nhận chứng chỉ NVSP giảng viên đại học cao đẳng khóa 01.2019

Hiện nay chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên đại học cao đẳng khóa 01.2019 (Thi 25,26/05/2019) đã có  Anh/Chị đến nhận chứng chỉ tại văn phòng Lầu 1, địa chỉ Số 12, Trần Thiện Chánh, Phường ...
read more
Thông báo nhận chứng chỉ Quản lý thiết bị trường học Khóa 01.2019

Thông báo nhận chứng chỉ Quản lý thiết bị trường học Khóa 01.2019

read more
LỊCH HỌC LỚP NVSP GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC KHÓA 03.2019 (khai giảng 16/06 học thứ 7, chủ nhật)

LỊCH HỌC LỚP NVSP GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC KHÓA 03.2019 (khai giảng 16/06 học thứ 7, chủ nhật)

Học viên hoàn tất hồ sơ trong quá trình học – Hồ sơ đăng ký học gồm: – 2 bản sao CMND có công chứng, – 2 bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên có công chứng, – 1 ảnh 3&#2...
read more
Thông báo nhận chứng chỉ NVSP giáo viên TCCN khóa 5, khóa 6.2018

Thông báo nhận chứng chỉ NVSP giáo viên TCCN khóa 5, khóa 6.2018

Hiện nay chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN khóa 5,khóa 6.2018 đã có. Anh/Chị đến nhận chứng chỉ tại văn phòng Lầu 1, địa chỉ Số 12, Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP. HCM –...
read more
Thông báo nhận chứng chỉ NVSP giảng viên cao đẳng đại học khóa 06.2018

Thông báo nhận chứng chỉ NVSP giảng viên cao đẳng đại học khóa 06.2018

Hiện nay chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên đại học cao đẳng khóa 06.2018 đã có.  Anh/Chị đến nhận chứng chỉ tại văn phòng Lầu 1, địa chỉ Số 12, Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP....
read more
Câu hỏi ôn tập lớp NVSP giáo viên TCCN K1.2019

Câu hỏi ôn tập lớp NVSP giáo viên TCCN K1.2019

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN KỸ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Câu 1: Phương pháp dạy học nhóm là gì? Ưu, nhược điểm và các bước tiến hành PPDH nhóm. Biện pháp nâng cao hiệu quả PPDH nhóm. Câu...
read more