Câu hỏi ôn lớp NVSP giáo viên TCCN K2.2019

MÔN TỔ  CHỨC VÀ QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH DẠY HỌC

Câu 1: Anh (Chị) hãy trình bày một số nội dung trong phát triển chương trình đào tạo và lấy ví dụ minh hoạ cho từng nội dung?

Câu 2: Anh (Chị) hãy trình bày các dạng hoạt động cơ bản của các nhà phát triển và các mô hình phát triển trong chương trình dạy học?

Câu 3: Thế nào là tổ chức quá trình đào tạo? Anh (Chị) hãy viết một Đề cương chi tiết môn học mà Anh (Chị) sẽ giảng dạy trong thực tế làm rõ từng phần nội dung trong đề cương chi tiết môn học như: Mục tiêu môn học, chuẩn đầu ra, mô tả tóm tắt học phần, đánh giá sinh viên, nội dung chi tiết học phần và phân bổ thời gian môn học…..?

 

MÔN SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC

Câu 1: Bằng những lí luận và thực tiễn, hãy chứng minh nguyên tắc sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong quá trình dạy học của Anh (Chị) phải đảm bảo theo nguyên tắc 3Đ?

Câu 2: Anh (Chị) hãy chọn một chương hoặc một bài trong học phần đang dạy hoặc sẽ dạy và đề xuất ý tưởng sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ nhằm đảm bảo nguyên tắc 3Đ?

 

MÔN ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC

Câu 1: Anh (Chị) Hãy trình bày các vấn đề thường gặp (thuận lợi và khó khăn) khi thực hiện một bài thuyết trình bằng Microsoft PowerPoint.

Câu 2: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả khi thiết kế và sử dụng bài dạy bằng Microsoft PowerPoint Anh (Chị) cần lưu ý những yêu cầu nào? Hãy trình bày chi tiết một định hướng cụ thể mà Anh (Chị) đã áp dụng trong bài giảng mình đã dạy.

 

MÔN GIÁO DỤC HỌC NGHỀ NGHIỆP

Quý Thầy Cô hãy xây dựng Giáo án cho một bài học trong môn học mà Thầy Cô yêu thích, đang dạy hoặc sẽ dạy, trong đó thể hiện được những nội dung chính như sau:

– Mục tiêu của bài học: Các mục tiêu về Kiến thức, Kỹ năng, Thái độ mà sau khi học xong bài học đó người học sẽ đạt được.

– Nội dung bài giảng: Trình tự các phần nội dung trong bài học và thời gian dự kiến cho mỗi phần.

– Thể hiện được các Hoạt động của giáo viên và Học sinh tương ứng với các phần nội dung trong bài dạy.

– Thể hiện được các phương pháp giảng dạy và các phương tiện giảng dạy sẽ áp dụng trong bài dạy đó.

– Thể hiện các hoạt động củng cố bài học và những bài tập hoặc bài kiểm tra sẽ áp dụng cho bài học đó. Ghi chú: các bài tập, bài kiểm tra cần có khả năng đo lường được các mục tiêu bài học đã đề ra ban đầu.

 

KỸ NĂNG SƯ PHẠM VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Câu 1: Phương pháp dạy học nhóm là gì? Ưu, nhược điểm và các bước tiến hành phương pháp dạy học nhóm. Đưa ra các biện pháp nâng cao hiệu quả phương pháp dạy học nhóm qua thực tiễn giảng dạy của Anh/Chị.

Câu 2: Trình bày kỹ thuật dạy học KWL. Lấy ví dụ minh họa.

 

MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ỨNG DỤNG

Anh/Chị hãy chọn một đề tài khoa học: Xác định tên đề tài; xác định mục đích nghiên cứu; đối tượng, khách thể nghiên cứu;  phạm vi nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. Trên cơ sở đó dự kiến kế hoạch nghiên cứu đề tài đó.