CÁC NGHỀ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG

Trường CĐ nghề Văn Lang Hà Nội không những là trường đào tạo đa ngành, đa nghề mà còn xây dựng một hệ thống với đầy đủ các hệ đào tạo bao gồm: Sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, đại học chính quy. Hơn nữa, với cơ chế học chuyển đổi, học liên thông linh hoạt giữa các hệ đào tạo, sinh viên sẽ có nhiều sự lựa chọn khác nhau để hoàn thành bậc học cao nhất phù hợp với điều kiện và năng lực bản thân.

Sơ đồ đào tạo
Danh mục ngành nghề đào tạo

http://caodangvanlang.edu.vn/static/cac-nghe-va-he-dao-tao-tai-truong-cd-nghe-van-lang-ha-noi/