Thông báo nhận chứng chỉ Quản lý thiết bị trường học Khóa 01.2019

Thông báo nhận chứng chỉ Quản lý thiết bị trường học Khóa 01.2019

Hiện nay chứng chỉ nghiệp vụ Quản lý thiết bị trường học khóa 1.2019 đã có. Anh/Chị đến nhận chứng chỉ tại văn phòng Lầu 1, địa chỉ Số 12, Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP. HCM – Công ty CP Giáo...
read more