Thông báo nhận chứng chỉ NVSP giáo viên TCCN khóa 5, khóa 6.2018

Thông báo nhận chứng chỉ NVSP giáo viên TCCN khóa 5, khóa 6.2018

Hiện nay chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN khóa 5,khóa 6.2018 đã có. Anh/Chị đến nhận chứng chỉ tại văn phòng Lầu 1, địa chỉ Số 12, Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP. HCM – Công ty CP Giáo...
read more
Thông báo nhận chứng chỉ NVSP giảng viên cao đẳng đại học khóa 06.2018

Thông báo nhận chứng chỉ NVSP giảng viên cao đẳng đại học khóa 06.2018

Hiện nay chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên đại học cao đẳng khóa 06.2018 đã có.  Anh/Chị đến nhận chứng chỉ tại văn phòng Lầu 1, địa chỉ Số 12, Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP....
read more