Tài liệu môn Giáo dục học đại cương – Giảng viên Ts Bùi Hồng Quân

Tài liệu môn Giáo dục học đại cương – Giảng viên Ts Bùi Hồng Quân

Giao duc hoc giao-duc-hoc-dai-cuong    
read more
Tài liệu môn Tổ chức và quản lý quá trình dạy học – Giảng viên Ts. Trần Văn Hùng

Tài liệu môn Tổ chức và quản lý quá trình dạy học – Giảng viên Ts. Trần Văn Hùng

tai-lieu-phat-trien-chuong-trinh-va-to-chuc-qua-trinh-dao-tao-dai-hoc TL TK mon Phat trien CT và Tổ chức quản lý qúa trình đào tạo            
read more