Đề cương ôn thi lớp quản lý mầm non k13.k14/2018

Đề cương ôn thi lớp quản lý mầm non k13.k14/2018

Đề cương ôn thi lớp quản lý mầm non k13.k14/2018 Chuyên đề 1: ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MẦM NON Câu 1: Trình bày mục đích của việc ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và cho biết...
read more
Lịch khai giảng các lớp tai Hồ Chí Minh tháng 07/2018

Lịch khai giảng các lớp tai Hồ Chí Minh tháng 07/2018

Lịch khai giảng các lớp tháng 07/2018
read more
Lịch học lớp hiệu trưởng trường mầm non k2/2018

Lịch học lớp hiệu trưởng trường mầm non k2/2018

Lịch học lớp hiệu trưởng trường mầm non k2/2018
read more
Lịch thi lớp quản lý mầm non k13 – thi ngày 15/07/2018

Lịch thi lớp quản lý mầm non k13 – thi ngày 15/07/2018

Lịch thi lớp quản lý mầm non k13 – thi ngày 15/07/2018
read more