22.12London

Thứ Bảy, 20 Tháng Tư 2019

Fanpage

Fanpage

ĐIỂM TIN
Header Banner Advertisement

CÁC LỚP NGẮN HẠN

[ Xem thêm ]

Huấn luyện giảng viên an toàn vệ sinh lao động

THÔNG BÁO MỞ LỚP AN TOÀN LAO ĐỘNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN Kính gửi :Quý học viên! Căn cứ theo Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 07 năm 2017 của Bộ Lao động Thương Binh và...

Khóa học Lễ tân nhà hàng khách sạn

Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch

NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Được phép của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch -Tổng cục Du lịch Trường Cao đẳng Nghề Văn Lang Hà Nội tuyển sinh các khoá đào tạo...

Nghiệp vụ văn thư lưu trữ

KHOÁ HỌC  NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ ĐỐI TƯỢNG: – Cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức có nhu cầu thi nâng ngạch ...

Nghiệp vụ quản lý thiết bị trường học học tại...

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LÀM CÔNG TÁC THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Nhằm nâng cao nghiệp vụ làm công tác thiết bị trường học. Trường CĐ Văn Lang Hà Nội thông báo mở lớp  cấp ...
870x150 Ads

LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

[ Xem thêm ]

Nghiệp vụ cấp dưỡng

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CẤP DƯỠNG    I/ ĐỐI TƯỢNG  –         Cán bộ đang làm công tác bán trú trong các trường mầ...

Nghiệp vụ bảo mẫu mầm non

I/MỤC TIÊU LỚP HỌC NGHIỆP VỤ BẢO MẪU MẦM NON 1/Phẩm chất: – Yêu trẻ, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm và ý thức kỉ luật trong thực hiện nhiệm vụ chămsóc – giá...

Nghiệp vụ Giáo dục mầm non

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁO DỤC MẦM NON  Nhằm đáp ứng  nhu cầu thực tế của cán bộ, giáo viên, nhân viên, sinh viên  đang có nguyện vọng công tác trong các cơ sở giáo dụ...

Nghiệp vụ quản lý giáo dục

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BGDĐT quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồidưỡng nghiệp v...

Nghiệp vụ sư phạm dạy trung cấp nghề, cao đẳng...

870x150 Ads

LỚP KẾ TOÁN

[ Xem thêm ]

Nghiệp vụ cấp dưỡng

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CẤP DƯỠNG    I/ ĐỐI TƯỢNG  –         Cán bộ đang làm công tác bán trú trong các trư...

Nghiệp vụ bảo mẫu mầm non

I/MỤC TIÊU LỚP HỌC NGHIỆP VỤ BẢO MẪU MẦM NON 1/Phẩm chất: – Yêu trẻ, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm và ý thức kỉ luật trong thực hiện nhiệm vụ chămsó...

Nghiệp vụ Giáo dục mầm non

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁO DỤC MẦM NON  Nhằm đáp ứng  nhu cầu thực tế của cán bộ, giáo viên, nhân viên, sinh viên  đang có nguyện vọng công tác trong các cơ sở ...

LỚP DẠY NGHỀ

[ Xem thêm ]

Nghiệp vụ cấp dưỡng

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CẤP DƯỠNG    I/ ĐỐI TƯỢNG  –         Cán bộ đang làm công tác bán trú trong các trư...

Nghiệp vụ bảo mẫu mầm non

I/MỤC TIÊU LỚP HỌC NGHIỆP VỤ BẢO MẪU MẦM NON 1/Phẩm chất: – Yêu trẻ, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm và ý thức kỉ luật trong thực hiện nhiệm vụ chămsó...

Nghiệp vụ Giáo dục mầm non

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁO DỤC MẦM NON  Nhằm đáp ứng  nhu cầu thực tế của cán bộ, giáo viên, nhân viên, sinh viên  đang có nguyện vọng công tác trong các cơ sở ...
870x150 Ads

LỚP KẾ TOÁN

[ Xem thêm ]

Nghiệp vụ cấp dưỡng

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CẤP DƯỠNG    I/ ĐỐI TƯỢNG  –         Cán bộ đang làm công tác bán trú trong các trường mầ...

Nghiệp vụ bảo mẫu mầm non

I/MỤC TIÊU LỚP HỌC NGHIỆP VỤ BẢO MẪU MẦM NON 1/Phẩm chất: – Yêu trẻ, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm và ý thức kỉ luật trong thực hiện nhiệm vụ chămsóc – giá...

Nghiệp vụ Giáo dục mầm non

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁO DỤC MẦM NON  Nhằm đáp ứng  nhu cầu thực tế của cán bộ, giáo viên, nhân viên, sinh viên  đang có nguyện vọng công tác trong các cơ sở giáo dụ...

Nghiệp vụ quản lý giáo dục

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BGDĐT quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồidưỡng nghiệp v...

Nghiệp vụ sư phạm dạy trung cấp nghề, cao đẳng...

Hiện cột
Tắt cột
Click để gọi